Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność wynosi 245 m3/ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność wynosi 245 m3/ha.


Udział siedlisk leśnych:
• 71 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych (głównie dębów)
• 27 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
• 2 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny


Udział gatunków lasotwórczych:
• 61 % – sosna, modrzew
• 28 % – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
• 5 % – brzoza
• 4 % – olcha
• 2 % – pozostałe


Udział drzewostanów w klasach wieku:

• 16 % – I klasa
• 16 % – II klasa
• 21 % – III klasa
• 18 % – IV klasa
• 12 % – V klasa
• 17 % – VI klasa i starsze


Przeciętna zasobność drzewostanów:
• Sosna – 260 m3/ha
• Dąb – 268 m3/ha
• Olcha – 202 m3/ha
• Brzoza – 160 m3/ha