Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Nadleśnictwa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Nadleśnictwa. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Nadleśnictwa.
Zajęcia edukacyjne związane z przyrodą, prowadzone są także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.
Mając na uwadze to, że gośćmi naszej Izby Leśnej, znajdującej się przy Nadleśnictwie w większości będą dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, tematyka zajęć jest tak ułożona, żeby każde dziecko z zainteresowaniem uczestniczyło w prowadzonych lekcjach. Podczas prowadzenia zajęć korzystamy również ze sprawdzonych form takiej działalności – przykładowe tematy zajęć:
• Czym jest drzewo?
• Drzewa i krzewy naszych lasów
• Budowa warstwowa lasu
• Rośliny oraz zwierzęta chronione
• Polskie Parki Narodowe
• Życie drzewa-cztery pory roku.
• Ile lat ma to drzewo?
• Czynności wykonywane przez leśnika.
• Co nam daje las?
Tematy zajęć można dostosować na potrzeby grup odwiedzających.
Więcej informacji na tematy związane z działalnością izby, jak również terminy zajęć można uzyskać pod nr telefonu +48 65 5739080 (wewn. *334) (p. Monika Prętkowska).
Dla Państwa wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura Nadleśnictwa Piaski pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.