Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Piaski
Nadleśnictwo Piaski
+48 65 5739080
+48 65 5739083

ul. Drzęczewska 1

63-820 Piaski

NIP: 696-001-12-82

REGON: 410008263

numer konta bankowego: 22 1090 1258 0000 0000 2501 3804

Nadleśniczy
Tomasz Kwieciński
+48 65 5739080
Z-ca Nadleśniczego
Ryszard Szymankiewicz
+48 65 5739080
p.o. Główna Księgowa
Monika Kizner
+48 65 5739080
Sekretarz
Artur Poświatowski
+48 65 5739096

Dział Gospodarki Leśnej

Cecylia Stachowiak
St. d/s hodowli lasu
Tel.: +48 65 5739095
Rafał Byczyński
St. d/s ochrony lasu i stanu posiadania
Tel.: +48 65 5739094
Agnieszka Woźniak
St. d/s użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 65 5739082
Jerzy Różański
St. d/s edukacji leśnej
Tel.: +48 65 5739094
Krystyna Polerowicz
St. d/s sprzedaży i obsługi klienta
Tel.: +48 65 5739091
Konrad Szafranek
St. d/s nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stan.wł. Skarbu Państwa
Tel.: 601142549
Maciej Praczyk
Specjalista SL
Tel.: +48 65 5739070

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Jurga
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739091
Urszula Rzepecka
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739089
Jolanta Gano
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739089
Imelda Mazurek
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739071

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Teresa Madajczyk
St. d/s administracji
Tel.: +48 655739088
Przemysław Bayer
Spec. ds. mech. prac leśnych, infrastruktury i zamówień publicznych
Tel.: +48 655739088
Karolina Mazurek
Starszy referent administracyjny
Tel.: +48 655739080

Inżynier Nadzoru

Jarosław Zawierucha
Inżynier Nadzoru
Tel.: 601156010
Jacek Baranowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 601172155

Posterunek Straży Leśnej

Ryszard Zygner
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 605223307
Marcin Witkowski
Strażnik Leśny
Tel.: 605223297

St. d/s bhp i ochrony p.poż

Spec. d/s bhp i ochrony p.poż.
Tel.: +48 655739070

Spec. d/s pracowniczych

Władysław Dominiak
Spec. d/s pracowniczych
Tel.: +48 65 5739084