Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Piaski
Nadleśnictwo Piaski
+48 65 5739080
+48 65 5739083

ul. Drzęczewska 1

63-820 Piaski

NIP: 696-001-12-82

REGON: 410008263

numer konta bankowego:
PKO BP SA   15 1020 4027 0000 1302 1504 6653
Santander       22 1090 1258 0000 0000 2501 3804

Nadleśniczy
Tomasz Kwieciński
+48 65 5739080
Z-ca Nadleśniczego
Ryszard Szymankiewicz
+48 65 5739080
Główny Księgowy
Monika Kizner
+48 65 5739080
Sekretarz
Artur Poświatowski
+48 65 5739080

Dział Gospodarki Leśnej

Cecylia Stachowiak
St. ds. hodowli lasu
Tel.: +48 605223287
Rafał Byczyński
St. ds. stanu posiadania
Tel.: +48 605274907
Dominik Szewczyk
St. ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 607700223
Monika Prętkowska
Referent
Tel.: +48 601 163 244
Krystyna Polerowicz
St. ds. sprzedaży i obsługi klienta
Tel.: +48 65 5739080
Konrad Szafranek
St. ds. nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stan.wł. Skarbu Państwa
Tel.: +48 601142549
Maciej Praczyk
Specjalista SL
Tel.: +48 603633147

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Jurga
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Urszula Rzepecka
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Imelda Mazurek
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Karolina Mazurek
Starszy referent ds. księgowych
Tel.: + 48 65 5739080

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Teresa Madajczyk
St. ds. administracji
Tel.: +48 655739080
Przemysław Bayer
Spec. ds. mech. prac leśnych, infrastruktury i zamówień publicznych
Tel.: +48 603633153
Sebastian Dubicki
Spec. ds. administracji
Tel.: +48 609009792
Izabela Skorzybót
Spec. ds. administracji
Tel.: + 48 65 5739080
Radosław Jagiełło
Spec. ds. administracji
Tel.: +48 655739080

Inżynier Nadzoru

Jarosław Zawierucha
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 601156010
Jacek Baranowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 601172155

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Witkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 605223297
Ryszard Zygner
Strażnik Leśny
Tel.: +48 605223307

St. ds. bhp

Artur Poświatowski
Tel.: +48 601165992

Spec. ds. pracowniczych

Władysław Dominiak
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: +48 65 5739080