Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Piaski
Nadleśnictwo Piaski
+48 65 5739080
+48 65 5739083

ul. Drzęczewska 1

63-820 Piaski

NIP: 696-001-12-82

REGON: 410008263

numer konta bankowego: 22 1090 1258 0000 0000 2501 3804

Nadleśniczy
Tomasz Kwieciński
+48 65 5739080
Z-ca Nadleśniczego
Ryszard Szymankiewicz
+48 65 5739080
Główny Księgowy
Monika Kizner
+48 65 5739080
Sekretarz
Artur Poświatowski
+48 65 5739080

Dział Gospodarki Leśnej

Cecylia Stachowiak
St. d/s hodowli lasu
Tel.: +48 605223287
Rafał Byczyński
St. d/s ochrony lasu i stanu posiadania
Tel.: +48 605274907
Agnieszka Woźniak
St. d/s użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 607700223
Monika Prętkowska
Referent
Tel.: +48 601 163 244
Krystyna Polerowicz
St. d/s sprzedaży i obsługi klienta
Tel.: +48 65 5739080
Konrad Szafranek
St. d/s nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stan.wł. Skarbu Państwa
Tel.: +48 601142549
Maciej Praczyk
Specjalista SL
Tel.: +48 603633147

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Jurga
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Urszula Rzepecka
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Jolanta Gano
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Imelda Mazurek
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Teresa Madajczyk
St. d/s administracji
Tel.: +48 655739080
Przemysław Bayer
Spec. ds. mech. prac leśnych, infrastruktury i zamówień publicznych
Tel.: +48 603633153
Karolina Mazurek
Starszy referent administracyjny
Tel.: +48 655739080
Sebastian Dubicki
Spec. ds. administracji
Tel.: +48 609009792

Inżynier Nadzoru

Jarosław Zawierucha
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 601156010
Jacek Baranowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 601172155

Posterunek Straży Leśnej

Ryszard Zygner
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 605223307
Marcin Witkowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 605223297

St. d/s bhp

Artur Poświatowski
Tel.: +48 601165992

Spec. d/s pracowniczych

Władysław Dominiak
Spec. d/s pracowniczych
Tel.: +48 65 5739080