Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Piaski

Nadleśnictwo utworzone zostało na początku 1945 roku. Pierwsza siedziba mieściła się w Pogorzeli, a od 1950 roku we wsi Strzelce Wielkie. Po kilku latach siedziba została przeniesiona do wsi Piaski, ale nazwa "Nadleśnictwo Strzelce Wielkie" przetrwała do 1966 roku.

Teren Nadleśnictwa Piaski zaliczany jest do regionu rolniczego o bardzo wysokiej kulturze gleb. Możliwości pozyskania dla rolnictwa dobrej jakości gleb w ciągu XIX i na początku XX wieku doprowadziły do znacznych wylesień na obszarze działania naszego Nadleśnictwa. Jeszce w końcu XVIII wieku lesistość tego terenu sięgała prawie 30% , przed I wojną światową wynosiła tylko 11%, a obecnie prawie 15%. Wzrost lesistości regionu nastąpił w wyniku zalesienia prawie 4000 ha gruntów porolnych w ostatnim 50-leciu.
Nadleśnictwo Piaski utworzone zostało na początku 1945 roku. Pierwsza siedziba mieściła się w Pogorzeli, a od 1950 roku we wsi Strzelce Wielkie.
Nadleśnictwo utworzone zostało na początku 1945 roku. Pierwsza siedziba mieściła się w Pogorzeli, a od 1950 roku we wsi Strzelce Wielkie. Po kilku latach siedziba została przeniesiona do wsi Piaski, ale nazwa "Nadleśnictwo Strzelce Wielkie" przetrwała do 1966 roku. W 1972 roku do Nadleśnictwa Piaski przyłączono Nadleśnictwo Książ, a w 1979 roku Nadleśnictwo Rawicz. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się kilka miejsc ściśle związanych z historią regionu i Polski. Na terenie Leśnictwa Stawiszyn zachowało się wczesnośredniowieczne grodzisko, obok którego odnaleziono osadę z epoki neolitu. W uroczysku Dębno, w okolicach Rawicza, znajduje się obelisk upamiętniający miejsce śmierci w 1863 roku Stefana Bobrowskiego - jednego z przywódców Powstania Styczniowego.


Fot.M.Rybacki

W Leśnictwie Krasnolipka głaz upamiętnia miejsce śmierci porucznika Stanisława Kamińskiego - dowódcy oddziału Powstańców Wielkopolskich z 1918 roku walczących o Rawicz. W lasach Sarnowy znajduje się pomnik - głaz poświęcony pamięci setek Polaków zamordowanych w więzieniu rawickim w latach 1939-1945. W pobliżu siedziby Nadleśnictwa, we wsi Godurowo urodził się w 1838 roku jeden z najwybitniejszych wielkopolskich leśników - Filip Wawrzyniec Skoraczewski - długoletni nadleśniczy lasów miłosławskich.
Niedaleko siedziby Nadleśnictwa znajduje się bazylika i klasztor o.o. Filipinów na Głogówku k. Gostynia. Jest to jeden z najciekawszych obiektów architektonicznych we wschodniej Wielkopolsce oraz jedno z najważniejszych miejsc kultu Maryjnego w Polsce, odwiedzane corocznie przez tysiące pielgrzymów.

Poznaj historię Lasów Państwowych – pobierz książkę „Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"

T.K.