Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt z mediami

Osobą uprawioną do kontaktu z mediami jest Nadleśniczy

    Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski
 Tomasz Kwieciński

  tel. +48 655739080
  e-mai: tomasz.kwiecinski@poznan.lasy.gov.pl