Asset Publisher Asset Publisher

Manewry strażackie

Największym zagrożeniem dla lasów są pożary. Ponad 90% z nich powstaje na skutek działalności człowieka.

Najczęstszymi przyczynami pożarów są umyślne podpalenia, rzadziej zjawiska naturalne jak np. wyładowania atmosferyczne (od uderzenia piorunu powstaje tylko ok. 1% pożarów lasu). Po pożarze w lesie zamiera życie, giną owady, ptaki, zwierzęta, zniszczeniu ulega również roślinność będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze.

Do odtworzenia spalonego lasu potrzeba wielu lat, dużych nakładów pracy i środków finansowych. Dlatego niezwykle ważnym elementem ochrony ppoż jest przeprowadzanie ćwiczeń strażackich.

Ćwiczenia strażackie są formą podnoszenia umiejętności służb i wypracowania właściwych metod szybkiego reagowania w sytuacji pożaru lasu. W dniu 18 lipca 2017 roku na terenie Leśnictwa Kosowo, odbyły się wspólne manewry strażackie 8. jednostek gaśniczych z terenu powiatu gostyńskiego i kościańskiego. Ćwiczenia nadzorowali strażacy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar lasu o powierzchni niespełna 0,50 ha. Paliło się poszycie w starszym drzewostanie sosnowym. Strażacy powiadomili Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Piaski o ćwiczeniach. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pożarze, na miejsce udał się Pełnomocnik Nadleśniczego oraz pracownicy Służby Leśnej. Ćwiczenia przebiegły sprawnie. Procedura postępowania na wypadek powstania pożaru lasu zadziałała w sposób prawidłowy. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie ona wykorzystywany w realnym zagrożeniu.

Okres od marca do września jest w lasach okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego. W tym czasie, w ramach systemu monitorowania zagrożenia pożarowego lasów, nadleśnictwa dokonują pomiarów wilgotności ściółki leśnej umożliwiających określenie stopni zagrożenia pożarowego wg poniższej skali:

0    oznacza brak zagrożenia
1    zagrożenie małe
2    zagrożenie średnie
3    zagrożenie duże

Aktualne zagrożenie pożarowe można sprawdzić na Mapie zagrożenia pożarowego.

W zależności od stopnia zagrożenia nadleśnictwa podejmują odpowiednie działania z zakresu ochrony ppoż. O tym jak leśnicy chronią lasy przed pożarami dowiesz się z poniższego filmiku:

Jeśli widzisz pożar lasu ZAALARMUJ:
-
STRAŻ POŻARNĄ 998
- POLICJĘ 997
- PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY NADLEŚNICTWA PIASKI 65 5739 085
- lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny).

Pamiętaj, że wzniecić pożar lasu jest bardzo łatwo, a o wiele trudniej jest go ugasić.