Asset Publisher Asset Publisher

Drużyna Szpiku czeka na Ciebie

W środę 8 listopada nasze Nadleśnictwo odwiedziła Drużyna Szpiku.

Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy działająca w ramach założonej w 2008 roku fundacji Dar Szpiku. Jej głównym celem jest zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Ponadto Fundacja wspiera chorych i ich rodziny, które niejednokrotnie wymagają szczególnej opieki oraz szczególnej pomocy w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu. Organizuje także pomoc materialną i finansową dla chorych znajdujących się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Drużyny Szpiku wytłumaczyli jak można zarejestrować się w bazie dawców szpiku, na czym polega przeszczep szpiku, jak można zostać krwiodawcą. Zapoznali nas także ze wzruszajacymi historiami swoich podopiecznych. Spotkanie było niezwykle poruszające, bo jak się okazało, historie nowotworowe nie oszczędziły i naszych pracowników.

Co pół minuty u jednej osoby na świecie diagnozuje się nowotwór krwi. W Polsce z roku na rok skala zachorowań rośnie. Jedynie dla 25-30% chorych znajduje się dawcę rodzinnego. W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. W 2016 roku w rejestrze Bone Marrow Donor Worldwide, umożliwiającym międzynarodową koordynację transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych, pojawił się milionowy dawca zrekrutowany w Polsce. Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy już ponad 27 mln osób, z czego liczba polskich dawców wynosi 1 002 122 osób i stanowi ok. 4%. Oznacza to, że co 27. potencjalny dawca szpiku jest Polakiem   (źródło: http://www.poltransplant.org.pl/crndsikp.html).

Procedura zarejestrowania się jako dawca szpiku trwa jedynie około 30-40 minut.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji Dar Szpiku oraz w załączonym folderze.

 

resources-to-get