Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana zasięgu obowiązywania zakazu wstępu do lasu

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się zasięg terytorialny zakazu wstępu do lasu.

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się zasięg terytorialny obszarów objętych zakazem wstępu do lasu wprowadzonym w związku ze szkodami wyrządzonymi przez orkan Ksawery w dniu 5.10.2017 r.
Obszar objęty zakazem obejmuje kompleksy leśne w Leśnictwach: Mchy, Stawiszyn, Międzyborze, Krasnolipka i Halin.
Szczegółowe granice powyższego obszaru znajdują się w załącznikach.