Lista aktualności Lista aktualności

Dron do zadań specjalnych

Drony, czyli bezzałogowe statki latające, coraz śmielej wkraczają do naszego codziennego życia. Niegdyś zarezerwowane wyłącznie dla wojska, dziś wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia.

Zalety dronów zostały dostrzeżone m.in. przez służby cywilne np. policję, czy straż pożarną. Bezzałogowe statki wykorzystywane są również w przemyśle, rolnictwie, ratownictwie, a także do badań naukowych, czy do pomiarów meteorologicznych i geodezyjnych.
 
Drony odnalazły swoje zastosowanie również w leśnictwie. Stanowią niebywałą pomoc w ocenie stanu sanitarnego lasu, pozwalają monitorować rośliny i zwierzęta występujące na danym obszarze, są pomocne do wyznaczania granic poszczególnych siedlisk przyrodniczych  oraz umożliwiają ocenę stanu zdrowotnego lasu, tj. np. określenie ilości suchych drzew w lesie. 

I właśnie dlatego  w ostatnim czasie, na terenie naszego nadleśnictwa, wykorzystany został dron. Naloty odbyły się w drzewostanach dębowych leśnictwa Dobrapomoc, a ich celem było określenie stanu zdrowotnego lasu. Zadaniem drona było wykonanie zdjęć w określonych fragmentach drzewostanu. 

 

fot. zdjęcie koron drzew wykonane dronem 


Efektem tego są zdjęcia z widocznymi koronami  drzew.  Ich analiza pozwoli nam ocenić ilość wydzielającego się posuszu – czyli drzew, które zamierają np. w wyniku opanowania przez szkodniki owadzie, bądź zmian zachodzących w środowisku. 

fot. fragment zdjęcia koron drzew wykonanego dronem. Widać na nim różnicę między zdrowymi drzewami (pełne ulistnienie koron), a drzewami zamierającymi (korony drzew częściowo bez ulistnienia) i martwymi (korony drzew bez ulistnienia, posusz jałowy) 

UWAGA! 
Posusz dzieli się na:
1. Posusz czynny – drzewa zamierające, lub martwe, ale jeszcze zasiedlone przez szkodniki
2. Posusz jałowy – drzewa martwe, które zostały już opuszczone przez szkodniki, suche, obumarłe na pniu. 

Jak widać, szeroka gama zastosowań dronów, może usprawnić pracę również w lesie. Wykorzystanie bezzałogowych statków latających pozwoli nam na sprawną i precyzyjną ocenę stanu naszych lasów, dzięki czemu ochrona i troska o nie przyniesie  jeszcze lepsze efekty.